Hem
Hem Om NTB Författare Böckerna Redaktion NTB material Pressklipp Libris förlag
 

Redaktion för NTB

Kommentarseriens huvudredaktör är Mikael Tellbe. Dessutom finns en redaktion som består av följande personer:


Leif Carlsson

Leif Carlsson (f 1950) är teologie doktor i religionsvetenskap och lektor vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping, samt pastor inom Svenska Missionskyrkan. Han har tidigare varit lärare på Korteboskolan (Svenska Alliansmissionen). Han är författare till "Lär känna Gammla testamentet" och "Gud och rättvisan".


Carl-Magnus Carlstein

Carl-Magnus (Kalle, f 1976) är doktorand vid Teologiska institutionen vid Uppsala universitet. Han skriver på en avhandling om moraliska förebilder i Lukasevangeliet. Han är tjänstledig från sin tjänst som lärare och kursföreståndare på Bibelkursen vid Liljeholmens folkhögskola.


Sune Fahlgren

Sune (f 1952) är teologie doktor i kyrkovetenskap. Han har varit verksam som lärare och utbildningsledare vid Örebro Teologiska Högskola, bland annat som lärare i nytestamentlig grekiska. Åren 1999-2008 var han teologiredaktör på Libris förlag. Hösten 2008 tillträder han tjänsten som direktor för Bildas studiecenter i Jerusalem. Sune är författare till en rad böcker och artiklar inom kyrkohistoria, praktisk teologi och bibelteologi.


Maria König

Maria (f. 1967), är bosatt i Stockholm och arbetar som programutvecklare. Maria läste teologi vid Örebro Missionsskola 1990-94 med inriktning på undervisning och förkunnelse. Hon har därefter varit involverad i pionjärt församlingsarbete bland annat i Tomaskyrkan i Stockholm (EFK).


Mikael Tellbe

Mikael (f 1960) är docent i Nya testamentets exegetik och lektor vid Örebro Teologiska Högskola samt pastor inom Evangeliska frikyrkan. Hans doktorsavhandling handlar om relationen mellan judar och kristna i ett sociopolitiskt perspektiv i några Paulusbrev. Mikael har även skrivit en introduktion till Uppenbarelseboken och till Paulus brev (Libris). I NTB-serien skriver han på kommentaren till Första Korinthierbrevet.


En förgrundsgestalt vid kommentarseriens tillkomst var teologen och pastorn Hans Johansson (1950 - 2008). Han tillhörde redaktionen och skrev det första verket i NTB – Så räddar Gud världen (Romarbrevet). 
Copyright © 2008-2016 Libris förlag