Hem
Hem Om NTB Författare Böckerna Redaktion NTB material Pressklipp Libris förlag

Pressklipp

   
  Carl-Magnus Carlstein
Dårskap och vänskap


Stig Öberg, Dagen, 2013-08-20

Teologisk djupdykning i bibelns brev

Carl-Magnus Carlstein, bibellärare och doktorand i Nya testamentet vid Uppsala universitet, har skrivit en kommentar till Galaterbrevet och Filipperbrevet. Boken ingår i förlaget Libris serie Nya testamentets budskap. Ett par av bokseriens syften är att förklara bibeltexternas bakgrund och budskap i deras eget sammanhang och öppna dörrar och fönster mot vår egen tid. Detta har Carlstein lyckats bra med. Framställningens tydliga struktur underlättar för läsaren att följa med i teologiska djupdykningar som författaren ofta bjuder in till.

[...]

Det är en skärpt teolog man möter i boken ”Dårskap och vänskap”. Författaren kunde kanske ha ansträngt sig litet mer för att göra framställningen mer lättillgänglig för alla bibelintresserade läsare, oavsett bakgrund. Men det är värt mödan att jobba sig igenom Carlsteins texter!

 
     

   
  Mikael Telbe
Korsmärkt gemenskap


Anders Sjöberg, Pilgrim 1, 2012

Paulus och Tellbe utmanar

...en lysande bok... Mikael Tellbe övertolkar inte utan låter läsaren själv reflektera vidare, något som är utmärkande för en god bibelkommentar. Läs, reflektera över och dra konsekvenser av budskapet i denna bok – både Paulus och Tellbe utmanar!

 
     

   
  Mikael Telbe
Korsmärkt gemenskap


Bo Wetteus, Hemmets Vän, 1 dec 2010

Hjälp att läsa en svår text

På ett klart, kunnigt och levande sätt kommenterar Tellbe texten... Tellbe visar på tolkningsalternativ, men gör själv riktlinjer för en sund, kristocentrisk och konstruktiv tolkning. Man frapperas av hur aktuellt brevet är och hur de svar Paulus ger har relevans också för vår egen tid.

 
     

   
  Tommy Wasserman
Med blicken fäst på Jesus


Håkan Stenow i BTJ-häftet, 3 juni 2010

Lättläst, överskådlig och ambitiös

Liksom de tidigare böckerna är kommentaren lättläst och överskådlig, samtidigt som den är ambitiös i sin grundliga genomgång av bibeltexterna... Tommy Wasserman lyckas väl med balansen mellan att utlägga och förklara texterna i sitt sammanhang och att anknyta till vår tid och nutidsmänniskans livsfrågor.

 
     

   
  Tommy Wasserman
Med blicken fäst på Jesus


Sven Nilsson i Världen idag, 15 maj 2010

NÄR SKUGGA BLIR VERKLIGHET

NTB-seriens huvudsyfte är att förklara bibeltexternas bakgrund, reflektera över bibelordets budskap och tillämpning idag, och presentera detta i en tillgänglig och läsbar form. Tommy Wasserman ... har lyckats väl i alla dessa avseenden i sin genomgång av Hebreerbrevet. ...

Den är, slutligen, en tillgång för enskild bibelläsning och är väl tillrättalagd för studier i grupp, där tillämpningen i nutidsperspektiv kan ge anledning till många värdefulla samtal. Det samlade intrycket av kommentaren är att den verkligen drar blickarna till Jesus * verkligheten själv.

 
     
 

 

   
  Maria König
Det odelade livet


LarsOlov Eriksson i Budbäraren

EN MYCKET ANVÄNDBAR KOMMENTAR

Maria König har gjort ett gott arbete och visar i sin kommentar att hon både är väl inläst på brevets text och en del sekundärlitteratur. Hennes översikter med jämförelser är användbara, hennes belysning av brevets – eller egentligen skriftens, för det är inte ett vanligt brev – förhållande till Gamla testamentet är uppslagsrik och hennes återkommande påpekanden om att brevets innehåll ligger nära Jesu egen undervisning i evangelierna är övertygande. Detta är en kommentar för bibelläsare. Det är inte svårt att rekommendera Det odelade livet: Jakobsbrevet till läsning och studium och samtal.
 
     

   
  Mikael Telbe
Korsmärkt gemenskap


Håkan Stenow, Bibliotekstjänst

Angelägna reflektioner

Tellbes bok har en bra balans mellan fakta- och bakgrundsinformation, textutläggning och angelägna reflektioner över vad texten har att säga vår tid.

 
     

   
  LarsOlov Eriksson
För att ni skall tro


Björne Erixon skriver i Dagen, 24 januari 2008

BRA ÄVEN SOM ANDAKTSBOK

/…/ Kommentaren har två dimensioner. Dels en inriktning på evangeliets då, dess historiska bakgrund. Dels ett perspektiv som speglar en inriktning på vår egen tids situation, behov och de utmaningar som Jesus genom Johannesevangeliet ställer kyrka och samhälle inför.

Här ligger Erikssons styrka i skrivandet. I korta, koncisa satser växer det fram bilder, som ger oss skillnaden och den tydliga kontrasten mellan den Jesus Johannes målar, till de föreställningar som anses politiskt korrekta idag. Utmaningarna ligger på flera plan, intellektuellt, etiskt och andligt. Tyvärr är Erikssons utläggning av den historiska bakgrunden ofta mager. Mer kan nog sägas!

Många påstår att Johannesevangeliet är ett enkelt och lättförståeligt evangelium. Då har man nog läst slarvigt och ytligt! Kommentaren, i sin ofta korthuggna stil, lyfter in ett utmanade och befriande perspektiv. Därmed blir bilden av Jesus tydligare och Johannesevangeliets budskap fördjupas.

För att ni skall tro är lättillgänglig, men inte ytlig, ingång i en fascinerande värld. För den som vill ha hjälp att bättre förstå Johannesevangeliet och Jesus som person, är boken en bra guide.

Vår tid behöver skilda hjälpmedel för att bidra till ett aktivt läsande och ett trons förståelses närmande till heliga texter. Här är både Libris förlag att gratulera och alla som vill ha redskap för andlig fördjupning. För att ni skall tro kan även och inte minst läsas som en slags daglig andaktsbok.
 
     

   
  Leif Carlsson
Tröst och trots


Gunnar Hillerdal skriver i Bibliotekstjänst, nov 2007

CARLSSON VÄLJER KLOKT

Bokförlaget Libris satsar med en ny serie - Nya testamentets budskap - på lättfattliga bibelkommentarer. Lektorn i religionsvetenskap vid Högskolan i Jönköping, Leif Carlsson, fick det rimligen svåraste uppdraget, nämligen att skriva om den redan i fornkyrkan omstridda Uppenbarelseboken. Var det verkligen Jesu lärjunge Johannes som förde pennan? Speglar texterna tidig martyrtid? Eller är de i första hand framåtsyftande?

Carlsson väljer klokt att redovisa redan intagna positioner. Han gör andra kyrkohistoriska utblickar, till exempel till adventismens försök att räkan ut året för Jesu återkomst och andras att lösa mysteriet med "odjurets tal" 666 i kapitel 13.

Därutöver gör författaren, också pastor i Svenska Missionskyrkan, egna reflektioner om ett icke tidsbundet kristet budskap i Bibelns sista bok. Det handlar om tillit i svåra tider, protester mot maktmissbruk och idag exempelvis kritik av ytlig konsumism och egoistisk njutningskultur. En kommenterad litteraturlista avslutar den pedagogiskt upplagda boken.
 
     

   
  Hans Johansson
Så räddar Gud världen


Stefan Green, recension i Tro & Liv 2/08

PEDAGOGISKT GOTT INTRYCK

Det finns en hel del positivt att säga om Hans Johanssons kommentar på Romarbrevet. Boken är välskriven med få korrekturfel. Språknivån är lagd så att en vanlig läsare skall kunna ta sig igenom kommentardelarna relativt lätt. Överhuvudtaget ger hela upplägget ett pedagogiskt gott intryck*. Hans riktiga styrka finns enligt min mening i de delar avsedda för reflektion utifrån ett nutidsperspektiv, det vill säga när Hans gör hermeneutiska tillämpningar av ett analyserat textavsnitt.

 
     
Copyright © 2008-2016 Libris förlag