Hem
Hem Om NTB Författare Böckerna Redaktion NTB material Pressklipp Libris förlag
   
 

Sjutton böcker är planerade
tio har redan kommit!

Sjutton böcker är planerade. Tio har nu kommit. Den senaste är är skriven av Sören Perder och Marcus Sönnerbrandt, Andra Korintierbrevet - Ledare i motvind


Läs mer om bokserien
 
     
 
   
 
Anna Runesson

Markusevangeliet - Guds rike är nära!

Markusevangeliet är det äldsta, kortaste och mest kärnfulla av de fyra evangelierna. Det kännetecknande för detta evangelium är att det drar oss med i en medryckande skildring av hur Jesus förlåter syndarna, befriar de bundna och botar sjuka, och hur han utmanar sina lärjungar att följa med på vägen till Jerusalem. Budskapet är tydligt: Gud är nu på gång att upprätta sitt herravälde – ”Guds rike är nära!”

Anna Runesson är fil mag och teol lic i Nya testamentes exegetik. Prästvigd för Svenska kyrkan. Under åren 2005-2014 var hon kyrkoherde i Svenska kyrkan i Toronto. Sedan sommaren 2014 arbetar hon som ambulerande präst i Svenska kyrkan i Norge.

Läs mer om boken här
 
     
 
 
   
 

Läs mer om alla Libris böcker på libris.se

 
     
Copyright © 2008-2016 Libris förlag