Hem
Hem Om NTB Författare Böckerna Redaktion NTB material Pressklipp Libris förlag
 

Författare

Flera personer är kontaktade för att skriva en eller flera böcker i serien. För närvarande är det helt eller nästan klart med följande uppdrag:

 
  Josef Bergdahl   Johannesbreven  
  Leif Carlsson   Uppenbarelseboken
Thessalonikerbreven
 
  Carl-Magnus Carlstein   Galaterbrevet & Filipperbrevet  
  LarsOlov Eriksson   Johannesevangeliet  
  Tobias Hägerland   Matteusevangliet  
  Hans Johansson   Romarbrevet  
  Maria König   Jakobsbrevet  
  David Nyström   Andra Petrusbrevet och Judasbrevet  
  Sören Perder   Andra Korinthierbrevet*  
  Rickard Roitto   Efesierbrevet  
  Anna Runesson   Markusevangeliet  
  Anders Sjöberg   Apostlagärningarna  
  James Starr   Första Petrusbrevet  
  Marcus Sönnerbrandt   Andra Korinthierbrevet*  
  Mikael Tellbe   Första Korinthierbrevet
Pastoralbreven
 
  Lennart Thörn   Lukasevangeliet  
  Tommy Wasserman   Hebreerbrevet  
  Linnéa Åberg   Kolosserbrevet & Filemonbrevet  
 

Lefif Carlsson

Lefif Carlsson

Leif Carlsson (f 1950), teol dr, är lärare vid Högskolan i Jönköping och pastor inom Svenska Missionsförbundet. Han har tidigare skrivit boken Lär känna Gamla testamentet samt Gud och rättvisan.Carl-Magnus Carlstein

Carl-Magnus Carlstein

Carl-Magnus Carlstein (f 1976), doktorand i Nya testamentet vid Uppsala universitet och lärare på Liljeholmens folkhögskola (EFK). Han tilldelades Samuel Halldorf-stipendiet 2011 med motiveringen att han "på ett föredömligt sätt förenar teologisk forskning med liv och tjänst i den kristna kyrkan".LarsOlov Eriksson

LarsOlov Eriksson

LarsOlov Eriksson (f 1950), teol dr, docent, verksam vid Johannelunds Teologiska Högskola, författare till bl a De glömda böckerna och medförfattare i Libris nya guideserie till Gamla testamentet.Hans Johansson

Hans Johansson

Hans Johansson (1950–2008), var pastor och teolog inom Evangeliska frikyrkan. Under åren 1979–1992 var han verksam som lärare på Teologiska högskolan i Örebro. Pastorstjänsten omfattade perioder i Filadelfiaförsamlingen i Örebro, Stockholm Vineyard samt Tomaskyrkan i Stockholm som han var med och grundade 1996. Under de sista åren av sitt liv var han knuten till kommuniteten och verksamheten på Nya Slottet Bjärka Säby. En korsfäst Gud gavs ut första gången 2002 och lyfter fram det som Hans Johansson kallade ”den största av alla berättelser, den om en korsfäst Gud som offrar sitt liv för att världen ska leva”.Maria König

Maria König

Maria König (f. 1967), är bosatt i Stockholm och arbetar som programutvecklare. Maria läste teologi vid Örebro Missionsskola 1990-94 med inriktning på undervisning och förkunnelse. Hon har därefter varit involverad i pionjärt församlingsarbete bland annat i Tomaskyrkan i Stockholm (EFK).


Sören Perder

Sören Perder

Sören Perder är pastor i Pingstkyrkan ÖrebroAnna Runesson

Anna Runesson

Anna Runesson är fil mag och teol lic i Nya testamentes exegetik. Prästvigd för Svenska kyrkan. Under åren 2005-2014 var hon kyrkoherde i Svenska kyrkan i Toronto. Sedan sommaren 2014 arbetar hon som ambulerande präst i Svenska kyrkan i Norge.

James Starr

James Starr

James Starr är teologie doktor och lektor i Nya testamentets exegetik vid Johannelunds teologiska högskola i Uppsala.
Marcus Sönnerbrandt

Marcus Sönnerbrandt

Marcus Sönnerbrandt är pastor i Sionförsamlingen (Pingstkyrkan) i Linköping
Mikael Tellbe

Mikael Tellbe

Mikael (f. 1960) är docent i Nya testamentets exegetik och lektor vid Örebro Teologiska Högskola samt pastor inom Evangeliska frikyrkan. Hans doktorsavhandling handlar om relationen mellan judar och kristna i ett sociopolitiskt perspektiv i några Paulusbrev. Mikael har även skrivit en introduktion till Uppenbarelseboken och till Paulus brev (Libris). I NTB-serien skriver han på kommentaren till Första Korinthierbrevet.
Tommy Wasserman

Tommy Wasserman

Tommy Wasserman (f 1970), docent i Nya testamentet och lektor på Örebro Teologiska Högskola. Hans doktorsavhandling vid Lunds universitet handlade om textkritik – grekiska handskrifter i Judasbrevet. 
Copyright © 2008-2016 Libris förlag